Barcelona 1992
Baseball

Erscheint in der Spalte "Details" ein Link, so erhalten Sie den gesamten Wett-bewerbsverlauf, wenn Sie auf "HTML" oder "PDF" klicken.

Disziplin Gold Silber Bronze Details
Herren Kuba
Ajete Iglesias, Omar
Arrojo Avila, Rolando
Delgado Diez, Jose
Diaz Loren, Giorge
Estrada Gonzalez, Jose
Fernandez Rodriguez, Osvaldo
Gurriel Delgado, Lourdes
Hernandez Pedroso, Orlando
Hernandez Perez, Alberto
Kindelan Olivares, Orestes
Linares Izquierdo, Omar
Mesa Fresneda, German
Mesa Martinez, Victor
Pacheco Masso, Antonio
Padilla Alfonso, Juan
Perez Rondon, Juan
Ulacia Alvarez, Luis
Urrutia Quiroga, Ermidelio
Valdes Berriel, Jorge
Vargas Alvarez, Lazaro
Taiwan
Hunag, Chung-Yi
Chang, Yaw-Teing
Chiang, Tai-Chuan
Wu, Shih-Hsin
Wang, Kuang-Shih
Chang, Wen-Chung
Chen, Wei-Chen
Pai, Kun-Hong
Liao, Ming-Hsiung
Lin, Chao-Huang
Lin, Kun-Han
Huang, Wen-Po
Lo, Kuo-Chung
Lo, Chen-Jung
Chen, Chi-Hsin
Kuo Lee, Chien-Fu
Ku, Kuo-Chian
Tsai, Ming-Hung
Chang, Chen-Hsien
Jong, Yeu-Jeng
Japan
Oshima, Koichi
Togo, Akihiro
Sato, Shinichi
Tokunaga, Koji
Wakabayashi, Shigeki
Kojima, Hirotami
Kokubo, Hiroki
Takami, Yasunori
Sakaguchi, Hiroyuki
Ito, Tomohito
Nishi, Masfumi
Sato, Yasuhiro
Sugiyama, Kento
Watanabe, Katsumi
Nishiyama, Kazutaka
Kohiyama, Masahito
Sugiura, Masanori
Miwa, Takashi
Nakamoto, Hiroshi
Kawabata, Shinichiro